Voorspellingen grondstofprijzen

Categorieën : Nieuws 

Apollo is als proud member van Solina onderdeel van een bedrijvengroep die de globale ingrediëntenmarkt continu monitort en analyseert. Solina evalueert de huidige marktsituatie is voor de meest voorname grondstoffen en tracht op basis van data en andere bronnen in te schatten hoe de prijzen van producten zullen evolueren de komende maanden. Ook voor foodservice is dergelijke informatie van cruciaal belang gezien deze fluctuaties een impact hebben op foodcostberekeningen en prijzen op menukaarten. We geven u zicht op de actuele situatie op de grondstoffenmarkt dankzij Solina’s Procurement Team.

Het laatste jaar zijn we getuige van een zeer turbulente periode op de ingrediëntenmarkt. De markt was en is nog steeds getroffen door de pandemie en alle gevolgen daarvan. Sinds september 2021 tracht China zijn economie te herstellen met enorme stockaanvullingen, wat rechtstreeks leidde tot verstoorde toeleveringsketens en schaarste van bepaalde grondstoffen elders in de wereld. Dit alles met grote Europese inflatie tot gevolg. Daarbij komt de impact van de Russisch-Oekraïense kwestie met een verstoorde graanmarkt tot gevolg en zo ook de export van olies en kruiden. 

Al deze onvoorspelbare gebeurtenissen hebben een effect op de globale ingrediëntenmarkt waarvan veel producten elkaar rechtstreeks beïnvloeden. Volatiliteit blijft mogelijk doordat de globale situatie zeer onvoorspelbaar blijft. 

Plantaardige eiwitten

Producten op basis van soja blijven in trek. Echter blijven de transportkosten voor deze producten zeer hoog. Dit in combinatie met een hoge vraag zorgt voor een stijgende trend. Prijzen worden maar voor een korte tijd vastgehouden en de afgelopen Chinese lockdowns hebben voor langere leveringstermijnen gezorgd. De oorlog in Oekraïne kan dan weer z’n impact hebben door de beperkte beschikbaarheid van sojabonen. 

Wat betreft de erwteneiwitten blijven de prijzen ook op een hoog niveau. Ook hier spelen hoge vracht- en energiekosten een cruciale rol. In Europa is de druk op de prijzen hoger dan in Noord-Amerika, waar nieuwe capaciteit is vrijgekomen. Het lijkt erop dat zonnebloemzaad een groot deel van de beschikbare markt zal innemen. Hierdoor zal de uitbreiding van erwteneiwitten op de Europese markt eerder beperkt blijven. Ook de vraag zien we verminderen door de hoge inflatie. Mensen geven wellicht de voorkeur aan andere, meer betaalbare eiwitbronnen. 

Dierlijke eiwitten

De prijzen van dierlijke eiwitten en collageen stijgen nog steeds. Het aanbod heeft moeite om de sterke vraag bij te houden. Het rundsvleesaanbod in de EU is krap, wat de trend om over te schakelen op varkensvlees en waardoor de druk op de varkensvleesmarkt toeneemt. De inputprijzen zijn ook gestegen met hogere brandstofprijzen, voerkosten en bedrijfskosten.

De opheffing van pandemie-gerelateerde beperkingen en seizoensgebonden voorbereidingen voor het barbecueseizoen hebben geleid tot hoge prijzen van varkensvlees in het voorjaar 2022. Hoewel de piek al bereikt is, blijven de prijzen op een recordhoogte. Deze stijging werd ook gesteund door een lager aanbod van vee voor verwerking door de inperking van de veestapels door de hoge voederkosten van de afgekomen tijd.

Wat betreft rundsvlees hebben de hoge voederkosten de boeren gedwongen om dieren te slachten met een lager karkasgewicht, wat leidt tot een daling van het aanbod. De vraag naar collageendarmen voor worsten neemt ook toe, net als de vraag naar collageen voor eiwitten. Dit alles drijft de prijzen alleen maar omhoog.

Zetmeel

De oorlog, tekorten en verstoring van de bevoorrading blijven de inflatie aanwakkeren. Boeren schakelen over op gewassen waarvan zij denken dat die de meeste opleveren (aardappel/maïs -> zonnebloem/raapzaad). De verlenging van het conflict in Oekraïne heeft een ernstige invloed op de beschikbaarheid en de prijs. Voedselnationalisme neemt toe nu landen worstelen om hun binnenlandse voorraden veilig te stellen. Andere kosten (energie, verpakking, arbeid, chemicaliën & transport) blijven voor de producenten ook stijgen, wat zorgt voor een verwachte algemene stijging van de zetmeelmarkt. De droogte van de afgelopen maanden speelt ook een belangrijke rol in het groeiproces van deze gewassen. Deze industrie heeft ook zeer veel energie nodig en dit is nu net heel duur. 

Plantaardige oliën

Uiteraard speelt het conflict tussen Rusland en Oekraïne in deze productcategorie een enorm grote rol. Doordat er niet meteen zicht is op verbetering heeft dit uiteraard invloed op de prijzen. Hieraan gekoppeld speelt ook de stijging van de productiekosten een enorme rol, voornamelijk de stijging van meststofprijzen is cruciaal. . Wat wel kan zorgen voor stabiliteit op de markt is de opheffing van het exportverbod op palmolie door Indonesië. Hierdoor nemen de voorraden in palm toe, wat een positieve invloed heeft op de marktprijzen. Ondertussen noteren we een lichte daling.

Suiker

De situatie blijft krap en de voorraden van Europese suikerfabrieken zijn reeds quasi uitgeput. De prijsniveaus zijn sinds vorig jaar gestegen en helaas zal dit aanblijven als gevolg van de droge weersomstandigheden op dit moment. Het zaaien gebeurde in april, echter heeft de droogte na het zaaien voor problemen gezorgd. De zaden zijn niet gekiemd en in sommige gebieden was in het voorjaar nog geen blad boven de grond te zien. Het gevolg voor de oogst valt af te wachten. De voorraden van sommige grondstoffen die zich in Oekraïne bevinden, zijn vernietigd of kunnen niet worden geproduceerd als gevolg van het huidig conflict. Dit in combinatie met Rusland als grootste leverancier van meststoffen voorspelt weinig goeds.